Meer regie gemeente Smallingerland nodig

De ‘rode draad’ in de verhalen van jongeren zelf en hun begeleiders, is dat jongeren, soms met meer en minder problemen thuis, heel veel steun ondervinden wanneer ze in een veilige omgeving kunnen experimenteren. Soms zijn daarbij voorzieningen en begeleiding nodig. Maar de omgeving speelt daarbij ook een grote rol: mensen in buurten en wijken zijn vaak niet ‘verbonden’ met de jongeren. Zij hebben snel een oordeel klaar, terwijl veel jongeren eigenlijk aandacht willen voor wie zij zijn. En ook de gemeente speelt hierin een belangrijke rol. Het beleid lijkt beperkt te blijven tot het ‘onder controle houden van de overlast’ . Voorzieningen voor jongeren zijn mooi, maar op zichzelf niet voldoende. De gemeente is nodig als regisseur van verbinding tussen groepen in onze samenleving.

Onze adviezen:

 • Beste inwoners
  van Drachten: verdiep je en heb aandacht voor onze jongeren, ondersteun ze in
  de situatie waarin zij zich bevinden
 • Beste Jongeren:
  vraag om hulp als je zelf dreigt vast te lopen
 • Beste
  hulpverleners en begeleiders: zorg dat je samen met jongeren en inwoners
  verbinding organiseert tussen groepen jongeren en buurten/wijken. Bespreek met
  beide groepen hoe je dat zou kunnen vormgeven (open dagen waar de buurt wordt
  uitgenodigd als jongeren iets organiseren, of andersom wanneer de buurt iets
  organiseert, jongeren uitnodigen betrekken bij je activiteiten)
 • De gemeente Smallingerland
  moet de regie nemen in het organiseren van verbinding in buurten en wijken. Zij
  moeten gemeentelijke diensten, hulp- en zorgverlenende partijen bij elkaar
  brengen en toezien en initiatief nemen in het ontwikkelen van verbindende
  activiteiten en maatregelen.

Met deze adviezen gaat het
Burgerplatform Drachten op eigen wieken aan de slag, de komende tijd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.